Программа вступних іспитів

Питання до ТЕСТІВ

для фахового іспиту абітурієнтів, що вступають на старші курси 

за спеціальністю  271 Річковий та морський транспорт 

(«Судноводіння на морських шляхах»)

Завантажити перелік питань

Питання до ТЕСТІВ

для фахового іспиту абітурієнтів, що вступають на старші курси

за спеціальністю   271 Річковий та морський транспорт 

(«Експлуатація суднових енергетичних установок»)

Завантажити перелік питань