top of page
Навч.-метод. кабінет

 Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.


В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

«Колектив із декількох десятків чоловік не може об’єднатись, триматись і міцніти лише на основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії стійке та зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш ясна й міцна основа – це ідея». 

К.Станіславський

      

Такою об’єднавчою силою в педагогічних колективах, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями – є організація роботи над науково-методичною проблемою.
Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі училища:

«Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі».

bottom of page