top of page
Заочне відділення 

Вітаємо Вас в одному із найстаріших фахових навчальних закладів Херсону та України!

       Велика кількість випускників училища стали капітанами дальнього плавання, старшими механіками, керівниками у Державному агентстві рибного господарства України і на підприємствах рибної галузі, начальниками управлінь, відділів та служб, генеральними директорами-судновласниками рибопромислового флоту, бізнесменами і т.д.
Вихованці нашого училища, які отримали міцні теоретичні знання і збагатили їх практичним досвідом, успішно трудяться у рибній галузі різних регіонів України та за її межами.
Ми сподіваємося і віримо, що і Ви приєднаєтесь до славної когорти випускників нашого училища і будете продовжувати славні традиції старших поколінь.

Успіхів Вам у навчанні і здійсненні Ваших мрій і бажань!

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ХМКРП

На заочному відділенні Херсонського морського коледжу рибної промисловості курсанти мають змогу навчатись  спеціальності: 271 Морський та внутрішній водний транспорт 

за освітніми програмами:  Судноводіння на морських шляхах та  Експлуатація суднових енергетичних установок і отримати диплом фахового молодшого бакалавра.

Заочне відділення налічує у своєму складі досвідчених і доброзичливих фахівців, які завжди зможуть надати Вам кваліфіковану допомогу з будь-яких питань. 

ДО ПОСЛУГ КУРСАНТІВ-ЗАОЧНИКІВ

Судноводійної спеціальності:
методичний кабінет заочного відділення (ауд.207 — на першому поверсі), 

бібліотека і читальний зал (3 поверх), добре оснащені навчальні кабінети:
(математики – ауд.206, 272, хімії – ауд.201, української мови – ауд.415, теоретичної механіки, опору матеріалів — ауд.311, кабінети історії України, філософії, основ економічної теорії – ауд.314, декілька кабінетів англійської мови ( на другому поверсі судномеханічного корпусу та на території екіпажу училища), використання обчислювальної техніки у судноводінні — ауд.401,406, креслення – ауд.405, теорії та улаштування судна (ТУС) – ауд.409, технології перевезення вантажів – ауд.413, управління судном – ауд.251, морської астрономії – ауд.253.

Лабораторії: рибопошукових приладів (РПП) – ауд.202, електротехніки – ауд.328, навігації і лоції – ауд.241, на четвертому поверсі судноводійного корпусу, електроніки — 275, глобальної морської системи засобів ліквідації безпеки (ГМСЗЛБ) – уад.293,на сьомому поверсі судноводійного корпусу, радіонавігаційних пристроїв (РНП) – ауд.273, ЗАРП, РЛТ – ауд.293, електронавігаційних пристоїв та магнітних компасів (ЕНП та МК) – ауд.283,на восьмому поверсі корпусу;

спортивні зали, які знаходяться у цокольних приміщеннях судноводійного корпусу, де курсанти у вільний від навчання час можуть займатися спортом.

Навчання на заочному відділенні проводиться  за контрактною формою (платною – як за рахунок фізичних, так і за рахунок юридичних осіб). Після зарахування на навчання курсант-заочник повинен отримати у методиста заочного відділення план-графік на поточний навчальний рік. Згідно плана-графіка курсант отримує завдання домашніх контрольних робіт (далі ДКР), виконує їх у міжсесійний період та подає їх на заочне відділення по приїзду на сесію. Без виконаних домашніх контрольних робіт курсант до сесії не допускається.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ДАЛІ ДКР)

 

1. ДКР слід виконувати самостійно, власноруч (якщо дана вимога не виконується, контрольні роботи на реєстрацію не приймаються), синіми або чорними чорнилами (пастою), охайно і грамотно, в окремому зошиті з кожної навчальної дисципліни.

2. Підписується ДКР за зразком, установленим заочним відділенням училища.

3. ДКР повинна бути виконана повністю.

4. На кожній сторінці зошита необхідно залишати поля в 3-4 см та 1-2 сторінки для рецензування.

5. Перед викладом відповіді на запитання або рішення задачі потрібно записати і підкреслити питання чи умову задачі.

6. Відповіді не повинні містити механічного переписування тексту
із підручника.

7. Рішення задачі повинні містити проміжні дії та пояснення до них, інакше ДКР не зараховується.

8. Виконання креслень та схем слід виконувати за допомогою креслярських приладь.

9. Ксерокопії схем у ДКР не допускаються.

 

Для полегшення вибору варіанта та виконання ДКР курсанту-заочнику присвоюється шифр, у якому змінюється лише реквізит “курс”, всі ж останні реквізити шифру не змінюються на протязі всього періоду навчання в училищі. Наприклад, шифр початкового, першого, курсу курсанта буде наступним: С – І – 12 – 01 ( перший реквізит шифру – буква С назва спеціальності, яку обрав курсант; другий реквізит – І – відповідає курсу, на який зарахований курсант ( надалі при переведенні на старші курси відповідно ІІ, ІІІ, ІУ ); третій реквізит шифру – 12 – рік вступу курсанта до училища; четвертий реквізит – 01 – цифри, за допомогою яких визначається варіант курсанта.)

Специфіка заочної форми навчання передбачає керовану самостійну освіту, тому 70% програмного матеріалу заочники повинні вивчити самостійно і лише 30% — під керівництвом викладача.

 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДІЛИТЬСЯ НА ДВА ПЕРІОДИ

1. міжсесійний, тривалість якого 250 днів;
2. лабораторно-екзаменаційна сесія, під час якої проводяться всі види навчальної роботи, передбачені навчальними планами. На 1-му та 2-му курсах сесія триває 30 календарних днів, на 3 та 4 курсах – 40 календарних днів і яка є основною формою діяльності навчального закладу щодо підготовки фахівців без відриву від виробництва.

 

За 3-4 тижні до початку лабораторно-екзаменаційної сесії курсантам-заочникам заочне відділення надсилає довідку-виклик, яку вони пред’являють керівникам підприємств (установ) для одержання додаткової оплачуваної відпустки на період сесії. Право на таку відпустку отримують курсанти, які не мають заборгованостей за попередній курс.

 

Курсанти, які не беруть участі у сесіях, з училища відраховуються. Під час лабораторно-екзаменаційних сесій проводяться всі передбачені для курсантів-заочників форми навчальної роботи: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації ( як індивідуальні, так і групові), класні контрольні роботи (далі ККР), екзамени, заліки.
Для визначення рівня засвоєння програмного матеріалу курсантами-заочниками передбачаються такі основні форми контролю навчальної роботи: екзамени, заліки, ДКР і ККР.

 

Знання, уміння та навички курсантів визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.


За ДКР ставиться оцінка “зараховано” або “не зараховано”, за лабораторні, практичні заняття, курсові проекти (роботи) виставляється залік з диференційованою оцінкою.

 

Підсумкова оцінка може бути виставлена на екзамені або на заліку за результатами поточного модульного контролю навчальної роботи курсанта після вивчення тої чи іншої навчальної дисципліни. До лабораторно-екзаменаційної сесії допускаються курсанти, які виконали навчальний план, не мають заборгованості за попередній курс та своєчасно, до початку сесії, здали ДКР , що виносяться на сесію, для реєстрації до заочного відділення.


До екзамену чи заліку з будь-якої навчальної дисципліни допускаються курсанти, які виконали всі завдання згідно з навчальним планом.

 

Після лабораторно-екзаменаційної сесії підсумкові оцінки з навчальних дисциплін переносяться до навчальної картки курсанта та зведеної відомості. Курсант не повинен після сесії залишати училище, не пред’явивши залікову книжку методисту для звірення підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, що виносились на сесію.

 

Курсанти, які успішно здали сесію, наказом начальника училища переводяться на наступний курс. Для курсантів, що мають заборгованості, установлюється розпорядженням навчальної частини училища терміни ліквідації заборгованості. Такі курсанти лишаються права на додаткову оплачувану відпустку.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КУРСАНТА-ЗАОЧНИКА

Курсант-заочник має право на:

1. Отримання будь-якої інформації щодо навчального процесу як у приватній розмові з працівниками заочного відділення, так і за телефоном 22-49-82 .

2. Отримання плана-графіка на певний курс поточного навчального року, завдань на ДКР.

3. На одержання довідки-виклику.

4. Вимагати від працівників заочного відділення своєчасного переводу на наступний курс у разі успішного навчання.

5. Користування послугами бібліотеки, читальної зали, кабінетів і лабораторій.

6. Отримання направлення на ліквідацію заборгованості.

Курсант-заочник зобов’язаний:

1. Виконувати всі вимоги навчального плану згідно графіка навчального процесу.

2. Своєчасно з’являтись за викликом до училища на лабораторно-екзаменаційну сесію за вказаної дати, а в разі затримання приїзду на сесію чи неможливості приїзду на повторну сесію відповідного курсу – терміново повідомляти заочне відділення.

3. Під час приїзду на сесію обов’язково зареєструватись у методичному кабінеті заочного відділення.

4. У перший день сесії подати залікову книжку для перевірки правильності записів, завірення начальником чи методистом заочного відділення про переведення на наступний курс.

5. Подати виклик-довідку з указанням прізвища, ім’я та по батькові курсанта, назви організації, завіреною печаткою установи, де працює курсант.(ПРИМІТКА: виклик-довідка, не відмічена відділом кадрів організації, де працює курсант, про вибуття його з рорганізації, де працює курсант, заочним відділення не приймається).

6. Приїздити на сесію з виконаними контрольними роботами (при невиконанні цієї вимоги курсант до сесії не допускається).

7. З’являтись на заліки чи екзамени з прорецензованими контрольними роботами, звітами лабораторних і практичних робіт.

8. Своєчасно подавати за вимогою заочного відділення училища необхідні довідки та документи.

9. Суворо дотримуватись установлених Правил внутрішнього розпорядку училища та морально-етичних норм спілкування.

10. Пам’ятати шість заповідей ділового етикету і завжди використовувати їх у своєму житті:

 

  • Виконуй все своєчасно.

  • Не говори зайвого.

  • Одягайся як слід.

  • Пиши і говори красивою мовою.

  • Думай не тільки про себе, а й про інших.

  • Як би тебе не діставало начальство, будь завжди з ним коректним і чемним.

 

Використання у навчанні висловлених у “Пам’ятці курсанту-заочнику про організацію навчального процесу у Херсонському морському коледжі рибної промисловості»” методичних порад та втілення їх у повсякденну практику — це запорука успіху і отримання морального задоволення від навчання і життя взагалі.

Телефон заочного відділення: 

22-49-82


Факс:

22-49-82


Поштова адреса училища:
вул. Леніна (Грецька) 55,
ХМКРП,
Заочне відділення,
м.Херсон,
73025.

bottom of page