top of page
Судномеханічне відділення

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт, освітня програма «Експлуатація суднових енергетичних установок» передбачає термін навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр:

• на основі загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
• на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

bottom of page