top of page
Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»

Акти антикорупційного законодавства:

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції.Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією(ETS 173).

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією.

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців

Закони України

Про запобігання корупції

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Про Національне антикорупційне бюро України.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів.

Постанови Кабінету Міністрів України

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів.

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади.

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Про введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Питання запобігання та виявлення корупції.

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Повідомлення про прояви корупції

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників ВНЗ може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: office@fishers.com.ua;

  • письмово за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55.

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

bottom of page