top of page
Положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про адміністративну раду

Положення про апеляційну комісію

Положення про атестацію здобувачів

Положення про бібліотеку

Положення про булінг

Положення про ведення журналів

Положення про відділ практики та дипломування

Положення про водну станцію

Положення про денне відділення

Положення про диз комплекс

Положення про диплом з відзнакою

Положення про дистанційне навчання

Положення про ДКР

Положення про експертну комісію

Положення про ЄДЕБО

Положення про заочне відділення

Положення про збірний евакуаційний пункт

Положення про зошити з англ.

Положення про зошити з математики

Положення про зошити з укр.мови

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про ІУСА 2023

Положення про кабінети та лабораторії

Положення про канцелярію

Положення про контроль дистанційних технологій навчання

Положення про конфлікт інтересів

Положення про конфліктні ситуації

Положення про координаційну раду

Положення про курсове проєктування

Положення про майстерні

Положення про методраду

Положення про мотиваційний лист 2023

Положення про навч.- метод. кабінет

Положення про навчальну частину

Положення про надання додаткових освітніх послуг

Положення про облік роботи ПП

Положення про огляд-конкурс кабінетів

Положення про  організацію різного виду контролю під час дистанційного навчання

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про підготовчі курси

Положення про підрозділ робітничих професій

Положення про практичну підготовку

Положення про приймальну комісію 2023

Положення про цивільний захист

Положення про ЦМК

Положення публічна інформація

bottom of page